Generell

  • The Silent Struggle - Historien om barn med ADHD

    Som voksen som ble diagnostisert med ADHD, har jeg lært noen ting om hvordan jeg kan nærme meg og identifisere barn med tilstanden. Her er noen av mine tips for å nærme seg barn med ADHD i deres viktigste utviklingsperiode.
  • 5 prinsipper for Montessori-metoden

    Montessorimetoden er basert på vitenskapelig observasjon av barnet. Den tar sikte på å hjelpe barnets naturlige utvikling og utfolder progressive stadier av selvkonstruksjon. Her er de 5 prinsippene for Montessori-metoden:
  • Hvorfor gå med Montessori-leker?

    Montesoripedagogikken er basert på selvstyrt aktivitet, praktisk læring og samarbeidslek. Denne undervisningsmetoden øker barnas naturlige ønske om å lære.