5 prinsipper for Montessori-metoden

Montesorimetoden er basert på vitenskapelig observasjon av barnet. Den tar sikte på å hjelpe barnets naturlige utvikling og utfolder progressive stadier av selvkonstruksjon. Her er de 5 prinsippene for Montessori-metoden:

 

1. RESPEKT FOR BARNET

Montesoritilnærmingen er basert på forestillingen om respekt for barnet. Barn vises respekt ved ikke å avbryte oppmerksomheten deres. Å gi barna muligheten til å ta sine egne avgjørelser, utrette ting selv og lære selv, viser respekt.

 

2. DET ABSORBENDE SINN

Montessori-undervisning er basert på ideen om at barn kontinuerlig lærer av verden rundt seg bare ved å leve. Barn mottar kontinuerlig informasjon fra omgivelsene gjennom sansene. Fordi de er tenkende vesener, forstår de det.

 

3. SENSITIVE PERIODER

I henhold til Montessori-filosofien er barn mer rustet til å lære ulike evner til bestemte tider. Disse er kjent som sensitive faser, og de varer bare så lenge ungdommen trenger å lære ferdighetene.

 

4. ET FORBEREDT MILJØ

Barn lærer best i en atmosfære som er designet for å tillate dem å utrette ting selv, i henhold til Montessori-metoden. Læringsmiljøet bør alltid være barnesentrert, slik at barn kan undersøke ting de selv velger.

 

5. AUTO UTDANNING

Autoutdanning, ofte kjent som selvopplæring, er ideen om at barn kan utdanne seg selv. Dette er en av Montessori-metodens mest betydningsfulle tro. Montessorilærere gir barna atmosfæren, inspirasjonen, retningen og oppmuntringen de trenger for å utdanne seg selv.