Hvorfor gå med Montessori-leker?

toddler playing on a playground

Montesoripedagogikken er basert på selvstyrt aktivitet, praktisk læring og samarbeidslek. Denne undervisningsmetoden forsterker barnas naturlige ønske om å lære. Dr. Maria Montessori utviklet denne pedagogiske tilnærmingen for mer enn 100 år siden i Roma, Italia.

Montessorianere tror at barn er naturlig ivrige etter kunnskap og i stand til å starte læring i et støttende, gjennomtenkt forberedt læringsmiljø. De absorberer alt rundt seg som svamper.

Montessori-leker er en flott investering

Når du tar med disse lekene med åpen ende hjem til barna dine, vil du oppdage at de lokker til fantasi og kreativitet samtidig som de lar barn utvikle ferdigheter selvstendig.

Montessori-leker kan brukes i årevis og av mer enn et barn. Kjøper du den til ditt første barn vil han/hun leke med den i noen år. Så får den en ny giv når neste barn kommer.

Montessori-leker bidrar til å utvikle uavhengighet hos småbarn

Montessori-leker er utviklet for å hjelpe barnet ditt med å utvikle selvstendighet på en rekke måter. De lar dem gjøre ting på egenhånd og ta sine egne valg.

Montesori-metoden for utdanning er sentrert rundt ideene om frihet, respekt og ansvar. Et av hovedmålene er å forberede barna på livet utenfor hjemmet. Dette betyr å gi dem frihet til å ta avgjørelser og respekt for sine evner.

For å kunne gjøre dette, må de kunne gjøre ting på egenhånd. Det kan til tider være vanskelig for foreldre fordi vi ønsker å gjøre alt for barna våre.

Det er imidlertid viktig at vi går tilbake og lar dem prøve ut ting på egenhånd. Hvis du noen gang har hatt et lite barn som ønsker å ta på seg skoene eller spenne bilsetet selv, så skjønner du hva jeg mener!

Montessori-leker er designet med denne ideen i tankene. De gir barn muligheten til å utforske og oppdage nye måter å gjøre ting på uten behov for hjelp fra voksne.

Montessori-leker oppmuntrer til motoriske ferdigheter

Når barn bruker store muskler til å klatre, gå opp og ned trapper og øve andre grovmotoriske ferdigheter, får de styrke og koordinasjon som trengs for sport og andre aktiviteter.

Montessori-leker engasjerer barnets sanser, og de fremmer også utviklingen av barnets fin- og grovmotorikk.

Montessori-leker fremmer sosial interaksjon

Sosial interaksjon er en stor del av Montessori-utdanning. Barn blir lært opp til å jobbe sammen, respektere hverandres forskjeller og dele plass og leker.

Montessori-lærere tror at barn lærer best når de jobber i grupper. De lærer å sosialisere seg med andre barn og bytter på. Dette hjelper barna med å utvikle sterke kommunikasjonsevner og livslange vennskap.

 

Det er mange fordeler med Montessori-leker for barn. Mens disse tipsene er rettet mot småbarn, husk at disse strategiene også kan være til nytte for barn i alle aldre. Det er ikke nødvendig å fornye leketøysamlingen din fullstendig, men du kan finne noen få gamle leker (eller til og med nye!) som har Montessori-potensial. Gi Montessori et forsøk, se hva som fungerer og hva som ikke gjør det, og begynn deretter idédugnaden om den neste store tingen du kan gjøre med barnet ditt. De vil takke deg for det i det lange løp!